شماره تماس از طریق تلفن ثابت 9099071611

شماره تماس از طریق خط همراه اول 99225595

 

 

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان 97 - 96

 

فرهنگیان و مربیان حق التدریسی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را دارند اما ازشرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان خبر ندارند ....

ویا داوطلبانی که بصورت آزاد می خواهند در دانشگاه های تربیت معلم ادامه تحصیل دهند ...

دانشگاه فرهنگیان از میان فرهنگیان رسمی و پیمانی برای دوره کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی در تعدادی از پردیس های استانی در رشته های علوم قرآن و حدیث، رفتار حرکتی(گرایش آموزش تربیت بدنی)، زبان و ادبیات فارسی(گرایش آموزش زبان فارسی)، علوم تربیتی(گرایش آموزش و پرورش ابتدایی)، آموزش زبان انگلیسی ، برنامه ریزی درسی، آموزش ریاضی، آموزش شیمی و آموزش زیست شناسی دانشجو می پذیرد. جهت آگاهی از لیست رشته های اضافه شده در دانشگاه فرهنگیان و شرایط ثبت نام با مشاوران سامانه صدای مشاور در ارتباط باشید.

فرهنگیان رسمی و پیمانی واجد شرایط که موفق به کسب نمره علمی لازم در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته  شده و مجاز به انتخاب رشته هستند می توانند با مطالعه شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد نسبت به انتخاب کد رشته اعلام شده در دفترچه برای ثبت نام اقدام نمایند.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611 
تماس از موبایلهای همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)
 

 

 

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان 97 - 98

فرصتی خاص برای فرهنگیان و دانشجو معلمان دارای مدرک کارشناسی در دانشگاه فرهنگیان فراهم آمده تا با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و انتخاب گزینه دانشگاه فرهنگیان به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازند.
 دانشجومعلمان ۳ سال پس از پایان دوره کارشناسی خود مجاز به شرکت در این آزمون هستند اما هیچ گونه منعی برای شرکت سایر فرهنگیان در این آزمون وجود ندارد کما اینکه دانشجومعلمان بلافاصله پس از اخذ مدرک کارشناسی می توانند در آزمون ارشد سایر دانشگاه ها شرکت و ادامه تحصیل دهند.

پذیرش دانشجوی ارشد در ۱۳ رشته و ۵ مرکز دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور
در حال حاضر در تعدادی از پردیس های دانشگاه فرهنگیان ازجمله تهران، اصفهان، مشهد،شیراز و شهرکرد پذیرش کارشناسی ارشد انجام می گیرد؛ این مراکز در ۱۳ رشته شامل: آموزش زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی، امور تربیتی، علوم تربیتی گرایش مشاوره و روانشناسی، علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، برنامه ریزی درسی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش ریاضی، آموزش فیزیک، آموزش زیست شناسی،آموزش شیمی و مدیریت آموزشی دانشجو می پذیرند.

 

 

شرایط لازم جهت ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 97

داشتن حكم كارگزینی رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش).
دریافت فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان ویژه شاغلین رسمی و پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان می توانند برای دریافت موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان، به كارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمایند).
عدم ارائه فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان، توسط محل خدمت، به منزله نداشتن شرایط ثبت نام در آزمون است.
عدم اشتغال به تحصیل در هر یك از دوره های كاردانی و بالاتر (اعم از پیوسته و یا ناپیوسته)، در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتـی و غیردولتـی درزمان ثبت نام، شروع به تحصل و حین تحصیل.
دارندگان مدرك كاردانی و بالاتر (روزانه یا شبانه، دولتی یا غیردولتی، معادل یا غیرمعادل) مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند.
حل تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شاغلین رسمی و پیمانی، پردیس های دانشـگاه فرهنگیـان مصـوب وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری میباشد.
كلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در همه گروه های آزمایشی، مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش می باشـد . سـایر داوطلبـان اعـم ازمعلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قراردادی، داوطلبان آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نبـوده .
علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی مذكور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط كلی مندرج در این دفترچه، كه كلیه داوطلبان ملزم به رعایت آن هسـتند، برای فرهنگیان نیز الزامی است.
سقف سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی ـ پیمانی ملاك عمـل نمـی باشـد،فرهنگیـانی كـه تـا شـروع نیمسـال اول سـال تحصـیلی 97-1396 بازنشسته نمیشوند، با در نظر گرفتن موارد ذیل می توانند در آزمون شركت نموده و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند.

 

 

شرایط پذیرش داوطلبان آزاد دانشگاه فرهنگیان 97

 

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، همانند سنوات قبـل در صـورت اخـذ مجوزهـای قـانونی، بـا درج شـرایط و ضـوابطاختصاصی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) و مطابق مقـررات و ضـوابط قـانونی، صـورت مـی پـذیرد . داوطلبـانمتقاضی می باید موارد ذیل را در اعلام علاقه مندی خود به این رشته ها مد نظر قرار دهند. بدیهی است مسؤولیت عدم رعایت مـوارد ذیـل و همچنـین شـرایط وضوابطی كه متعاقبا در دفترچه شماره (2) درج خواهد شد، بر عهده داوطلب میباشد.

دارا بودن نمره علمی كل 6500 و بالاتر در زیرگروه مربوط

داشتن حداكثر سن 20 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1376 به بعد).

داشتن حداقل معدل كل 00/15 در دوره متوسطه ی دوم (پایه های اول، دوم و سوم).

حداكثر سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل كل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.

بومی بودن داوطلب در كدرشته محل مربوط بر اساس ملاك های تعیین شده در دفترچه شماره (2) آزمون.

بنابراین برای دریافت اطلاعات در رابطه با همه ی شرایط ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان،  برای فرهنگیان و داوطلبان آزاد با

 

 

 

 

لینک مرتبط با دانشگاه فرهنگیان : 

شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 97 - 98

قبولی و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 - 97

دانلود دفترچه دانشگاه فرهنگیان

نحوه مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

 

  

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید      
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  9099071611   
 
                 تماس با موبایل همراه اول :   99225595          
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب           
 
 (حتی ایام تعطیل)               

 

آخرین اخبار