شماره تماس از طریق تلفن ثابت 9099071611

شماره تماس از طریق خط همراه اول 99225595

 

نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 95 - 96 آیا می خواهید به سوالات آزمون تیزهوشان سال های قبل دسترسی داشته باشید ...
آیا می خواهید به دانلود سوالات تیزهوشان دسترسی داشته باشید...

 

نمونه سوالات آزمون تیزهوشان 95 - 96 

نمونه سوالات آزمون تیزهوشان بصورت طراحی و تصویر طراحی سوالات آزمون سمپاد بر اساس مفهوم می باشد... 

سوالات آزمون ورودی تیزهوشان  راهنمایی و متوسطه سمپاد در سطح شناخت به بالا طراحی شده است تا دانش آموزی که مفهوم سوال را در می یابد، بتواند جواب درست را بدهد.

منابع آزمون تیزهوشان فقط از محتوای کتابهای درسی می باشد کتب درسی ششم ابتدایی و سوم راهنمایی به ترتیب منابع سوالات آزمون های ورودی به مدارس راهنمایی و متوسطه سمپاد است. برای دریافت  بهترین کتاب های آزمون تیزهوشان  می توانید با مشاوران سامانه صدای مشاور از 9099071611 تماس حاصل فرمایید. 


مدت زمان پاسخگویی برای هر دو آزمون، 100 دقیقه است، 80سوال برای آزمون ورودی مدارس راهنمایی و 100سوال برای آزمون ورودی مدارس متوسطه سمپاد درنظر گرفته شده که به صورت تستی نیز طراحی شده اند.

البته باید یاد آوری کنیم که منبع اصلی سوالات آزمون تیزهوشان سمپاد به طور 100 درصد از کتاب درسی نمی باشد.... اما شیوه سوالات به دو صورت طرح می شود... اﺳﺘﻌﺪاد تحلیلی و اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی

1- ﺳﺆاﻻت اﺳﺘﻌﺪاد تحلیلی ﺑﻪ شیوه غیرکلامی و چهارگزینه ای ﻓﻘﻂ ﺑﺎ یک ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎبی ﺗﻮاﻧﺎیی تحلیل، ریشه یابی، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و سازماندهی ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮّاحی میﺷﻮد. ﻃﺮّاحی اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺻﺮﻓﺎ مبتنی ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﺘﺐ درسی نخواهد بود. 

2- ﺳـﺆاﻻت اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی، ﺑﻪ شیوه چهار گزینه ای ﻓﻘﻂ ﺑﺎ یک ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ در ﺳﻄﺢ محتوای کتابهای درسی ، ﺑﺎ تاکید ﺑﺮ 4 سطوح بالا شناختی، تلفیق داﻧﺶ، مفاهیم ومهارت های دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ماده درسی ﻃﺮّاحی میﺷود. 

هدف از برگزاری چنین آزمونی این است که دانش آموزی که تسلط کافی بر موضوعات درسی خود دارد و تنها حافظه محور نیست، بتواند به عنوان استعداد برتر شناخته و وارد مدارس خاص شود. سوالات به گونه ای طراحی شده که تا دانش آموز مفهوم سوال را در نیابند، نمی توانند پاسخگوی سوالات باشند .اما دانش آموزی که حافظه محور باشند، به راحتی می تواند پاسخ سوالات را بدهند
از تست های هوش در این دو آزمون خبری نیست و فقط از منابع کتب درسی در سطح شناخت، سوالات طراحی شده است.

دانش آموزان و والدینی که می خواهند از سوالات آزمون تیزهوشان سال های گذشته باخبر شوند و تمام سوالات آزمون تیزهوشان را در یافت کنند می توانند با
سامانه صدای مشاور تحصیلی مشاوره دهنده مدارس تیزهوشان
از تلفن ثابت با شماره 9099071611 تماس حاصل فرمایید
تماس از 8 صبح تا 12 شب

 

سوالات-آزمون -ورودی -مدارس -تیزهوشان-

زمان برگزاری آزمون تیزهوشان

زمان برگزاری آزمون تیزهوشان  1 تا 2 ماه بعد از ثبت نام آزمون تیزهوشان می باشد. بین 1 تا 1.5 ماه بعد از برگزاری آزمون تیزهوشان نتایج آزمون تیزهوشان اعلام میشود، بعد از اعلام نتایج آزمون در صورت داشتن هرگونه اعتراض آزمون تیزهوشان ، دانش آموزان ویا والدین دانش آموزان باید اعتراض خود را درسامانه ثبت کنند. زمان برگزاری آزمون و اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی متفاوت می باشد. بنا براین آگاهی در رابطه با نحوه ثبت نام در آزمون تیزهوشان برای والدین و دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است .

اگر در رابطه با زمان برگزاری آزمون تیزهوشان و نحوه ثبت نام سوال داریدمیتوانید با سامانه صدای مشاور با شماره تماس 9099071611 تماس حاصل فرمایید. 

 

 

برای دریافت اطلاعات در رابطه با مدارس تیزهوشان روی لینک های زیر کلیک کنید...

  سوالات تیزهوشان 95 - 96

دفترچه آزمون تیزهوشان 96

تدریس خصوصی دروس تیزهوشان

زمان برگزاری آزمون تیزهوشان 96 95

معرفی بهترین کتاب های آزمون تیزهوشان 96 95

ثبت نام تکمیل ظرفیت تیزهوشان 96 95

آدرس مدارس تیزهوشان و لیست مدارس تیزهوشان 

معرفی منابع آزمون تیزهوشان 96 97

برنامه ریزی آزمون تیزهوشان 

اعتراض آزمون تیزهوشان و اعلام نتایج اعتراض آزمون تیزهوشان 

معرفی بهترین کتاب های آزمون تیزهوشان