شماره تماس از طریق تلفن ثابت 9099071611

شماره تماس از طریق خط همراه اول 99225595

 

 دفترچه راهنمای ثبت نام تیزهوشان 

مطمننا همه ی والدین ویا دانش آموزان از چگونگی نحوه ثبت نام در آزمون تیزهوشان خبر ندارند.شرکت در آزمون تیزهوشان دارای قوانینی است که در صورت دارا بودن آن می توانید در آزمون تیزهوشان شرکت کنید...

بنابراین برای داشتن ثبت نام درست و براساس قوانین و نحوه ثبت نام و انتخاب مدارس و مدارک لازم نیازمند دفترچه راهنمای ثبت نام هستید. والدینی که نگران  ثبت نام صحیح فرزندان خود در آزمون تیزهوشان هستند برای آگاهی از شرایط ثبت نام و دسترسی به دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان می توانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید... 

 

 

در دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان در رابطه با

 

 ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم، زﻣﺎن توزیع  ﻛﺎرت و ﺗﺎرﻳﺦ برگزاری آزﻣﻮن 

 

مدارک ﻣﻮرد نیازبرای ثبت نام داوﻃﻠﺒﺎن در آزﻣﻮن 

 

مواد امتحانی و تعداد و ضریب سوالات آزمون دوره اول 

 

و همچنین در رابطه با ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺶآﻣﻮز اطلاعاتی وجود دارد والدینی که می خواهند به دفترچه ثبت نام دسترسی داشته باشند و یا زمان مطالعه دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان را ندارند می توانند با سامانه صدای مشاور تماس بگیرند....

 

 برای پاسخ به همه ی سوالات خود با 

سامانه صدای مشاور تحصیلی مشاور دهنده تلفنی تیزهوشان

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

 

منبع اصلی سوالات آزمون تیزهوشان سمپاد  به طور 100 درصد از کتاب درسی نمی باشد.... اما شیوه سوالات به دو صورت طرح می شود...  اﺳﺘﻌﺪاد تحلیلی  و اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی

 

  1- ﺳﺆاﻻت اﺳﺘﻌﺪاد تحلیلی ﺑﻪ شیوه غیرکلامی  و چهارگزینه ای ﻓﻘﻂ ﺑﺎ یک ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ، رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻲ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و سازماندهی ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮّاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد.  ﻃﺮّاﺣﻲ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  

2- ﺳـﺆاﻻت اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی ، ﺑﻪ شیوه چهار گزینه ای ﻓﻘﻂ ﺑﺎ یک ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ در ﺳﻄﺢ محتوای کتابهای درسی ، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ 4 سطوح بالا شناختی ، ﺗﻠﻔﻴﻖ داﻧﺶ، مفاهیم ومهارت های دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ماده درسی ﻃﺮّاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد.   

 

 

لینک مرتبط با تیزهوشان برای دریافت اطلاعات روی لینک های زیر کلیک کنید

 

سايت ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايى و نهم 95-96 azmoon.medu.ir

 

شرایط و نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان (سمپاد) 95 - 96

 

ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدای اسفند 95 

 

زمان ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدای اسفند 95 96

   

دفترچه آزمون تیزهوشان 96

 

دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان 96 95

 

 زمان برگزاری آزمون تیزهوشان 96 95

  

اعتراض آزمون تیزهوشان 

 

اعلام نتایج اعتراض آزمون تیزهوشان 96 - 97

 

منابع آزمون تیزهوشان 95 96 

 

معرفی منابع آزمون تیزهوشان 96 97

 

تکمیل ظرفیت تیزهوشان 96 

 

ثبت نام تکمیل ظرفیت تیزهوشان 96 95   

 

شرایط و نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان (سمپاد) 95 - 96

 

ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدای اسفند 95 

 

زمان ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدای اسفند 95 96

 

ثبت نام آزمون تیزهوشان 

 

زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان (سمپاد) 95-96

 

تدریس خصوصی دروس تیزهوشان 

 

تدریس خصوصی دروس تیزهوشان 96 95

 

دفترچه آزمون تیزهوشان 96

 

دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان 96 95

 

 زمان برگزاری آزمون تیزهوشان 96 95

 

بهترین کتابهای آزمون تیزهوشان 95 

 

معرفی بهترین کتاب های آزمون تیزهوشان 96 95

 

 

 

 

 

آخرین اخبار